JesusHouse 2010 / 2011

september 2010 - marec 2011

Kde bude JesusHouse na Slovensku?
Piatok, 04 Marec 2011 13:28

Do podujatia JesusHouse sa zatiaľ prihlásili spoločenstvá Apoštolskej cirkvi v:
Banskej Bystrici
Topoľčanoch
Brezne
;

a zbory Evanjelickej cirkvi na Slovensku v:

Bratislave
Veličnej
Brezovej pod Bradlom
Hybe

Vranove nad Topľou
.